Draknar | Votoos

Voto de clasificación Draknar

Lista de los primeros 100 VOTOS del servidor Draknar

# Apodo Pais Votos totales
1LAVERGAPELUACO0
2UhIL0
3todosesosdeprivatedofusratas0
4antonioafES0
5gbmtz0
6oandaoES0
7pasndoaES0
8aeirnioasdfES0
9oadnoadES0
10poasnoaES0
11yisusES0
12gamezES0
13wfdewfES0
14andaoES0
15Jormundgander0
16ewodkwq0
17notengoamigo0
18luckkkk0
19lokiyo0
20leoCO0
21Matador0
22sdfsES0
23teixeira0
24coloso0
25sadadES0
26Pepokolo0
27ashdhuasd0
28economiaES0
29cabodelmal0
30fukencioES0
31poipoi90
32DeisonSuarezUS0
33hiphiphiphiphipMX0
34AntonioES0
35CronoES0
36dtonixES0
37dtonyxES0
38cronohES0
39crono2CO0
40panguanoES0
41ZowupugezagiCO0
42panguanosES0
43sdadsES0
44panguanoES0
45panguanoES0
46CO0
47sofofoES0
48qweddddddddqMX0
49dtonisES0
50dofofoosofES0
51kjdsfhdhgES0
52kopkkokokopMX0
53leoooooooooooooCO0
54pastabaseES0
55Rayo-Maxuka0
56Soplaculos0
57morenaso0
58morenasito0
59moresitoas0
60tomate0
61tomaate0
62mariana0
63mayaya0
64sadasd0